Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

צור קשר

מדיניות הפרטיות

א. הקדמה

1. מדיניות הפרטיות של המבקרים באתר שלנו חשובה לנו מאוד, ואנחנו מחויבים לשמירה עליה. מדיניות הפרטיות מסבירה מה נעשה עם הפרטים האישיים שלכם.

2. ההסכמה לשימוש שלנו בעוגיות בהתאם לתנאים של מדיניות הפרטיות בזמן הביקור הראשון באתר שלנו, מאפשרת לנו להשתמש בעוגיות בכל פעם שאתם מבקרים באתר.

ב. קרדיט

המסמך הזה נוצר בעזרת תבנית של SEQ Legal (seqlegal.com) ושונתה על ידי Website Planet (www.websiteplanet.com)

ג. איסוף פרטים אישיים

מדיניות הפרטיות מפרטת את כל סוגי הפרטים האישיים שלכם שייאספו, יאוחסנו, ויעשה בהם שימוש:

1. מידע על המחשב שלכם, כולל כתובת ה-IP שלכם, מיקומכם הגאוגרפי, סוג הדפדפן והגרסה שלו, ומערכת ההפעלה.
2. מידע על הביקורים והשימוש שלכם באתר, כולל מקור ההפניה, אורך הביקור, צפיות בעמודים, ונתיבי המעבר שלכם באתר.
3. עיצוב נגיש וברור המקל על הגולש להתמצא בסביבה.
4. אנימציות, וידאו ותמונות הוכחו כמועילים בהסברה והתמצאות.
5. מידע שאתם מזינים בזמן יצירת פרופיל באתר שלנו—לדוגמה, השם שלכם, תמונות פרופיל, מגדר, יום הולדת, מצב מערכות יחסים, תחומי עניין ותחביבים, פרטי השכלה, ופרטי תעסוקה.
6. המידע שאתם מזינים בזמן השימוש בשירותים באתר שלנו.
7. מידע שנוצר בזמן השימוש באתר שלנו, כולל מתי, כמה, ובאילו נסיבות אתם משתמשים בו.
8. מידע שקשור לכל דבר שאתם רוכשים, שירותים בהם אתם משתמשים, או העברות שאתם מבצעים באתר שלנו, הכולל את השם שלכם, הכתובת, מספר הטלפון, כתובת הדואר האלקטרוני, ופרטי כרטיס האשראי שלכם.
9. שליחה של הניוזלטר שלנו אליכם בדואר אלקטרוני, אם ביקשתם זאת (אתם יכולים להודיע לנו בכל עת שכבר אין לכם צורך בניוזלטר).
10. שליחה של מסרים שיווקיים שקשורים לעסק שלנו והעסקים של חברות צד ג’ שנבחרו בקפידה שלדעתנו עשויות לעניין אתכם, בדואר או, במקרים שבהם הסכמתם לכך ספציפית, בדואר האלקטרוני, או באמצעות טכנולוגיות דומות (אתם יכולים ליידע אותנו בכל עת אם אתם כבר לא מעוניינים במסרים שיווקיים).
11. אספקה של מידע סטטיסטי בנוגע למשתמשים שלנו לצד ג’ (אבל צד ג’ זה לא יוכל לזהות אף משתמש בודד לפי המידע).

לפני שתחשפו בפנינו את הפרטים האישיים של אדם אחר, עליכם לבקש את הסכמת האדם הזה גם עבור השיתוף וגם עבור העיבוד של אותם הפרטים האישיים לפי מדיניות הפרטיות הזו.

ד. מדיניות הפרטיות ביחס אל שימוש בפרטים האישיים שלכם

ייתכן שהסוגים הבאים של פרטים אישיים ייאספו, יאוחסנו, ויעשה בהם שימוש:

1. ניהול האתר והעסק.
2. התאמה אישית של האתר עבורכם.
3. לאפשר לכם להשתמש בשירותים הזמינים באתר שלנו.
4. שליחה של סחורות שרכשתם דרך האתר.
5. אספקה של שירותים שרכשתם דרך האתר.
6. שליחה של הצהרות, חשבונות עסקה, ותזכורות תשלום אליכם, ואיסוף תשלומים מכם.
7. לשלוח לכם הודעות מסחריות שאינן שיווקיות.
8. לשלוח לכם התראות בדואר אלקטרוני שביקשתם באופן ספציפי.
9. שליחה של הניוזלטר שלנו אליכם בדואר אלקטרוני, אם ביקשתם זאת (אתם יכולים להודיע לנו בכל עת שכבר אין לכם צורך בניוזלטר).
10. שליחה של מסרים שיווקיים שקשורים לעסק שלנו והעסקים של חברות צד ג’ שנבחרו בקפידה שלדעתנו עשויות לעניין אתכם, בדואר או, במקרים שבהם הסכמתם לכך ספציפית, בדואר האלקטרוני, או באמצעות טכנולוגיות דומות (אתם יכולים ליידע אותנו בכל עת אם אתם כבר לא מעוניינים במסרים שיווקיים).
11. אספקה של מידע סטטיסטי בנוגע למשתמשים שלנו לצד ג’ (אבל צד ג’ זה לא יוכל לזהות אף משתמש בודד לפי המידע).
12. טיפול בבירורים ותלונות שהוגשו על ידכם או נוגעות אליכם וקשורות לאתר שלנו.
13. לשמור על האתר שלנו מאובטח ולמנוע הונאה.
14. אימות של היענות לתנאי השירות המכתיבים את אופן השימוש באתר (כולל ניטור של הודעות פרטיות שנשלחו דרך שירות ההודעות הפרטיות של האתר שלנו).
15. ושימושים אחרים.

אם תמסור מידע אישי לפרסום באתר האינטרנט שלנו, אנו נפרסם ונשתמש במידע זה בהתאם לרישיון שאתה מעניק לנו.
ניתן להשתמש בהגדרות מדיניות הפרטיות שלך כדי להגביל את פרסום המידע שלך באתר האינטרנט שלנו וניתן להתאים אותן באמצעות בקרות הפרטיות באתר.
לא נספק, ללא הסכמתך המפורשת, את המידע האישי שלך לצד שלישי כלשהו לצורך השיווק הישיר שלו או של כל צד שלישי אחר.

ה. גילוי מידע אישי

אנו עשויים לחשוף את המידע האישי שלך לכל אחד מהעובדים, נושאי המשרה, המבטחים, היועצים המקצועיים, הסוכנים, הספקים או קבלני המשנה שלנו, לפי הצורך באופן סביר למטרות המפורטות לאורך מדיניות הפרטיות הזו.
אנו עשויים לחשוף את המידע האישי שלך לכל חבר בקבוצת החברות שלנו (משמעות הדבר היא החברות הבנות שלנו, חברת האחזקות האולטימטיבית שלנו וכל החברות הבנות שלה) לפי הצורך באופן סביר למטרות המפורטות לאורך מדיניות הפרטיות הזו.

אנו עשויים לחשוף את המידע האישי שלך:

1. במידה ואנו מחויבים לעשות זאת על פי חוק.
2. בקשר עם כל הליכים משפטיים מתמשכים או עתידיים.
3. על מנת לבסס, לממש או להגן על הזכויות המשפטיות שלנו (כולל מתן מידע לאחרים למטרות מניעת הונאה והפחתת סיכון אשראי)
4. לרוכש (או לרוכש פוטנציאלי) של כל עסק או נכס שאנו (או שוקלים) למכור.
5. לכל אדם שלדעתנו באופן סביר יכול לפנות לבית משפט או לרשות מוסמכת אחרת בבקשה לחשוף את המידע האישי הזה, כאשר לדעתנו הסבירה, בית משפט או רשות כזו צפויה להורות על גילוי מידע אישי זה.

למעט כפי שצוין לאורך מדיניות הפרטיות הזו, לא נספק את המידע האישי שלך לצדדים שלישיים.

ו. העברות נתונים בינלאומיות

1. מידע שאנו אוספים עשוי להישמר, לעבד ולעבור בין כל אחת מהמדינות בהן אנו פועלים על מנת לאפשר לנו להשתמש במידע בהתאם למעוגן בתוך מדיניות הפרטיות.
2. המידע שאנו אוספים עשוי להיות מועבר למדינות הבאות שאין בהן חוקי הגנת מידע השווים לאלו התקפים באזור הכלכלי האירופי: ארצות הברית של אמריקה, רוסיה, יפן, סין והודו.
3. מידע אישי שאתה מפרסם באתר שלנו או שולח לפרסום באתר שלנו עשוי להיות זמין, דרך האינטרנט, ברחבי העולם. איננו יכולים למנוע שימוש או שימוש לרעה במידע כזה על ידי אחרים.
4. אתה מסכים במפורש להעברות של מידע אישי המתואר בסעיף ו' זה.

ז. שמירת מידע אישי

1. סעיף ז' זה מפרט את מדיניות הפרטיות ואופי נוהל שמירת הנתונים שלנו, שנועדו להבטיח שאנו עומדים בהתחייבויות המשפטיות שלנו בנוגע לשמירה ומחיקה של מידע אישי.
2. מידע אישי שאנו מעבדים לכל מטרה או מטרה לא יישמר למשך זמן רב יותר מהנדרש למטרה זו או למטרות אלו.
3. מבלי לפגוע בסעיף ז'-2 בדרך כלל נמחק נתונים אישיים הנכללים בקטגוריות המפורטות להלן בתאריך/שעה המפורטים להלן:
3.1. סוג הנתונים האישיים יימחק {הזן תאריך/זמן}
3.2. {הזן תאריכים/זמנים נוספים}.
4. על אף שאר ההוראות של סעיף ז' זה, נשמור מסמכים (כולל מסמכים אלקטרוניים) המכילים נתונים אישיים:
4.1. ככל שאנו נדרשים לכך על פי חוק.
4.2. אם אנו סבורים שהמסמכים עשויים להיות רלוונטיים לכל הליך משפטי מתמשך או עתידי.
4.3. על מנת לבסס, לממש או להגן על זכויותינו המשפטיות (כולל מתן מידע לאחרים למטרות מניעת הונאה והפחתת סיכון האשראי).

ח.אבטחת המידע האישי שלך

1. אנו ננקוט אמצעי זהירות טכניים וארגוניים סבירים כדי למנוע אובדן, שימוש לרעה או שינוי של המידע האישי שלך.
2. אנו נאחסן את כל המידע האישי שאתה מספק בשרתים המאובטחים שלנו (מוגני סיסמה וחומת אש).
3. כל העסקאות הפיננסיות האלקטרוניות שיבוצעו דרך האתר שלנו יהיו מוגנות בטכנולוגיית הצפנה.
4. אתה מאשר שהעברת המידע דרך האינטרנט אינה מאובטחת מטבעה, ואיננו יכולים להבטיח את אבטחת הנתונים הנשלחים דרך האינטרנט.
5. אתה אחראי לשמור על סודיות הסיסמה שבה אתה משתמש לגישה לאתר שלנו; לא נבקש ממך את הסיסמה שלך (למעט כשאתה מתחבר לאתר שלנו).

ט. תיקונים

אנו עשויים לעדכן את מדיניות הפרטיות מעת לעת על ידי פרסום גרסה חדשה באתר האינטרנט שלנו. עליך לבדוק את הדף הזה מדי פעם כדי לוודא שאתה מבין כל שינוי שנעשה בתוך מדיניות הפרטיות. אנו עשויים להודיע לך על שינויים בתוך מדיניות הפרטיות באמצעות דואר אלקטרוני או באמצעות מערכת ההודעות הפרטיות באתר שלנו.

י. הזכויות שלך

אתה רשאי להורות לנו לספק לך כל מידע אישי שאנו מחזיקים עליך, מסירת מידע כאמור תהיה כפופה לתנאים הבאים:

1. תשלום עמלה של 250 ש"ח.
2. אספקת הוכחות מתאימות לזהותך ({ADJUST TEXT TO REFLECT YOUR POLICY למטרה זו, בדרך כלל נקבל צילום של הדרכון שלך מאושר על ידי נוטריון בתוספת עותק מקורי של חשבון שירות המציג את כתובתך הנוכחית}).

אנו עשויים למנוע מידע אישי שאתה מבקש במידה המותרת בחוק.
לפי מדיניות הפרטיות הזו, מוצהר כי אתה רשאי להורות לנו בכל עת שלא לעבד את המידע האישי שלך למטרות שיווק.
בפועל, בדרך כלל תסכים מראש באופן מפורש לשימוש שלנו במידע האישי שלך למטרות שיווק, או שנספק לך הזדמנות לבטל את השימוש במידע האישי שלך למטרות שיווק.

כ. אתרי צד שלישי

האתר שלנו כולל היפר-קישורים ופרטים של אתרי צד שלישי. אין לנו שליטה על, ואיננו אחראים על מדיניות הפרטיות ועל נוהלי מדיניות הפרטיות של צדדים שלישיים.

ל. עדכון מידע

אנא הודע לנו אם יש לתקן או לעדכן את המידע האישי שאנו מחזיקים עליך לפי מדיניות הפרטיות הזו.

מ. עוגיות

האתר שלנו משתמש בקובצי עוגיות. קובץ עוגיות הוא קובץ המכיל מזהה (מחרוזת של אותיות ומספרים) שנשלח על ידי שרת אינטרנט לדפדפן אינטרנט ונשמר על ידי הדפדפן. המזהה נשלח בחזרה לשרת בכל פעם שהדפדפן מבקש דף מהשרת.

עוגיות עשויות להיות עוגיות "מתמשכות" או עוגיות "הפעלה": עוגיה מתמשכת תישמר על ידי דפדפן אינטרנט ותישאר בתוקף עד לתאריך התפוגה שנקבע, אלא אם כן נמחק על ידי המשתמש לפני תאריך התפוגה, מאידך גיסא, קובץ עוגיות של הפעלה יפוג בתום הפעלת המשתמש, כאשר דפדפן האינטרנט ייסגר. עוגיות אינן מכילות בדרך כלל מידע שמזהה משתמש באופן אישי, אך מידע אישי שאנו מאחסנים אודותיך עשוי להיות מקושר למידע המאוחסן בקובצי עוגיות ומתקבל ממנו. {בחר ניסוח מדויק אנו משתמשים רק בקובצי עוגיות של הפעלה / רק בקובצי עוגיות מתמשכים / גם בקובצי עוגיות של הפעלה וגם בקובצי עוגיות מתמשכים באתר שלנו.}

1. שמות העוגיות בהן אנו משתמשים באתר האינטרנט שלנו, והמטרות שלשמן נעשה בהן שימוש, מפורטים להלן:
1.1. אנו משתמשים ב-Google Analytics ו-Adwords באתר האינטרנט שלנו כדי לזהות מחשב כאשר משתמש {INCLUDE ALL USES THAT COOKIES ARE USED FOR ON YOUR SITE מבקר באתר / עוקב אחר משתמשים בזמן שהם מנווטים באתר / מאפשר את השימוש בסל קניות באתר / לשפר את השימושיות של האתר / לנתח את השימוש באתר / לנהל את האתר / למנוע הונאה ולשפר את אבטחת האתר / להתאים את האתר לכל משתמש / למקד פרסומות שעשויות לעניין במיוחד משתמשים ספציפיים / לתאר מטרות )}.
2. רוב הדפדפנים מאפשרים לך לסרב לקבל עוגיות – למשל:
2.1. ב-Internet Explorer (גרסה 10) אתה יכול לחסום קובצי Cookie באמצעות הגדרות ביטול הטיפול בעוגיות הזמינות על ידי לחיצה על "כלים", "אפשרויות אינטרנט", "פרטיות" ולאחר מכן "מתקדם".
2.2. בפיירפוקס (גרסה 24) תוכל לחסום את כל העוגיות על ידי לחיצה על "כלים", "אפשרויות", "פרטיות", בחירה ב"השתמש בהגדרות מותאמות אישית להיסטוריה" מהתפריט הנפתח, וביטול הסימון של "קבל עוגיות מאתרים".
2.3. ב-Chrome (גרסה 29), אתה יכול לחסום את כל קובצי ה-Cookie על ידי גישה לתפריט "התאמה אישית ובקרה", ולחיצה על "הגדרות", "הצג הגדרות מתקדמות" ו"הגדרות תוכן" ולאחר מכן בחירה ב"חסום אתרים מלהגדיר נתונים כלשהם". " תחת הכותרת "עוגיות".

לחסימת כל העוגיות תהיה השפעה שלילית על השימושיות של אתרים רבים. אם תחסום עוגיות, לא תוכל להשתמש בכל התכונות באתר שלנו.

3. אתה יכול למחוק קובצי Cookie שכבר מאוחסנים במחשב שלך – למשל:
3.1. ב-Internet Explorer (גרסה 10), עליך למחוק ידנית קבצי Cookie (תוכל למצוא הוראות לעשות זאת בכתובת http://support.microsoft.com/kb/278835).
3.2. ב-Firefox (גרסה 24), אתה יכול למחוק קובצי Cookie על ידי לחיצה על "כלים", "אפשרויות" ו"פרטיות", ולאחר מכן בחירה ב"השתמש בהגדרות מותאמות אישית להיסטוריה", לחיצה על "הצג קובצי Cookie" ולאחר מכן לחיצה על "הסר את כל העוגיות".
3.3. ב-Chrome (גרסה 29), אתה יכול למחוק את כל קובצי ה-Cookie על ידי גישה לתפריט "התאמה אישית ובקרה", ולחיצה על "הגדרות", "הצג הגדרות מתקדמות" ו"נקה נתוני גלישה" ולאחר מכן בחירה ב"מחק קובצי Cookie ואתר אחר" ונתוני פלאגין" לפני לחיצה על "נקה נתוני גלישה".

למחיקת קובצי עוגיות תהיה השפעה שלילית על השימושיות של אתרים רבים.